magazyn wynajem

Będąc przedsiębiorcą bez wątpienia należy podejmować ważne decyzje. Jeden z takich wyborów z pewnością stanowi wynajem centrum logistycznego. Bez względu na to jakim rodzajem działalności się zajmujemy, należy zgodzić się z faktem, że lokalizacja ma ogromne znaczenie. Jest tak, ponieważ im bardziej jesteśmy „widoczni” dla potencjalnego klienta czy kontrahenta tym lepiej możemy wykorzystać potencjał naszej firmy.

Wiadomym jest, że niektóre rodzaje działalności, szczególnie te skoncentrowane na usługi, nie będą potrzebowały aż tak dużej przestrzeni jak przedsiębiorstwa, które wytwarzają jakiś produkt. Dla przykładu, firma hydrauliczna, która zajmuje się wykonaniem sieci centralnego ogrzewania będzie miała znacznie mniejsze potrzeby odnośnie magazynowania niż przedsiębiorstwo produkujące (i co najważniejsze – eksportujące) np. produkty ze szkła. Dla tych pierwszych lokalizacja ma przede wszystkim znaczenie w kontekście odpowiedniej reklamy swoich usług. Dlatego poświęćmy nieco więcej miejsca dla tej drugiej kategorii działalności.

Wynajem magazynu

Centrum magazynowe według definicji jest to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane są usługi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziałem i wydawaniem towarów oraz usługi towarzyszące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze. Nie jest tajemnicą, że jednym z warunków sprawnego przemieszczania produktów w systemie eurologistyki jest tworzenie węzłowych punktów modalnych sieci logistycznej, nazywanych centrami usług logistycznych. Aby lepiej zobrazować znaczenie centrum logistycznego postarajmy się przyjrzeć funkcjom jakie może ono spełniać.

W działalności centrów logistycznych można wyróżnić trzy rodzaje funkcji:

1. Funkcje logistyczne: transport, magazynowanie, zarządzanie zapasami, zarządzanie zamówieniami, przeładunki na terminalu kontenerowym, pakowanie, kompletacja;

2. Funkcje pomocnicze: spedycja, obsługa celna, ubezpieczenia,
systemowy obrót zbiorczymi opakowaniami transportowymi wielokrotnego użytku, wynajem kontenerów, palet i innych opakowań transportowych, usługi informacyjne i informatyczne, promocja i marketing;

3. Funkcje dodatkowe: techniczna obsługa pojazdów, sprzedaż paliw, olejów i akcesoriów, naprawa kontenerów i innych opakowań transportowych, usługi hotelarskie, usługi gastronomiczne, usługi bankowe, usługi księgowo-rachunkowe, usługi telekomunikacyjne, usługi parkingowe.

Biorąc pod uwagę powyższe kategorie funkcji, nie jest niczym zaskakującym, że wraz z rozwojem cywilizacji, transportu, usług a finalnie także każdego poszczególnego przedsiębiorstwa, z czasem wzrósł i ciągle wzrasta popyt na tego rodzaju przestrzenie. Jak mówi powiedzenie – jeśli jest popyt to musi być też podaż. I tę drugą sprawnie zapewnili deweloperzy specjalizujący się w tworzeniu dużych powierzchni magazynowych. Podróżując autostradą czy drogą szybkiego ruchu często, zwłaszcza w pobliżu większych miast, możemy zauważyć reklamy o treści „centrum logistyczne do wynajęcia”. Nie jest niczym zaskakującym, że odpowiednia lokalizacja tego typu obiektów, przyciąga klientów, o czym zostało wspomniane na początku.

Po pierwsze, bliskość centrum magazynowego z drogami klasy A i S umożliwia dojazd większych pojazdów, a co za tym idzie, ułatwia przedsiębiorcy eksport i import towarów.

Po drugie, tam gdzie rozwija się przemysł, powstają miejsca pracy, a jeśli jest miejsce do pracy to muszą być również ludzie, którzy tę pracę wykonają. Wszystkie te czynniki są składowymi procesu rozwoju, a w końcu o to właśnie chodzi by iść do przodu.

Po trzecie, właściwe zrozumienie mechanizmu i strategii rozwoju pozwala na ciągłe poznawanie trendów rynkowych i daje szansę dostosowania się do nich i spełnienia wymagań klientów.

Podsumowując, wynajem centrum magazynowego może okazać się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” w kontekście dalszego rozwoju swojej działalności. Odpowiednia inwestycja w tego typu obiekty z pewnością daje potężny potencjał na rozwój i dalsze sukcesywne rozwijanie swojego przedsiębiorstwa i biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here